• Už 30 rokov vás tlačíme vpred
 • Tlač do 24 hodín

Cenník služieb

Rešpektujeme individuálne potreby každého zákazníka, preto každú cenovú kalkuláciu vyhotovujeme po osobnej konzultácií s klientom, aby sme Vám poskytli najlepší pomer kvalita = cena podľa Vašej predstavy a Vašich možností.

Pracujeme rýchlo, kvalitne a spoľahlivo. Šetríme Váš čas a preto objednávky vybavíme telefonicky, faxom, mailom a hotovú zákazku na žiadosť doručíme až do Vašej firmy. Samozrejme radi Vás privítame aj osobne v našich vkusne zariadených priestoroch.

Vyplňte formulár nižšie a my Vám obratom zašleme cenovú kalkuláciu. Alebo nás kontaktuje na e-mailovú adresu: [javascript protected email address]

Potrebujete niečo vytlačiť?
Vpíšte Vaše požiadavky na tlač a my sa Vám ozveme.
Zadajte veľkosť formátu: A4, A5, A6... prípadne X = ?, Y = ?
Prosím zadajte formát tlače.
Zadajte druh papiera
Prosím zadajte druh papiera.
Zadajte farebnosť potlače
Prosím zadajte farebnosť potlače.
Zadajte počet kusov tlače
Prosím počet kusov tlače.
Uveďte čo si želáte naceniť: vizitky, letáky, štítky...
Uveďte čo si želáte naceniť.
Prosím vyplňte vaše meno a priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte správne telefónne číslo.
Je potrebný súhlas so spracovaním osobných údajov

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kontakt

Názov a sídlo firmy

LITERA - ofsetová tlačiareň
Pekárska 40
972 51, Handlová

Kontakt

Telefón: +421 46 5477 271
Mobilné číslo: +421 908 738 193
E-mail: [javascript protected email address]

Fakturačné údaje

IČO: 33 978 069
DIČ: 1020588668
IČ DPH: SK1020588668
Banka: Všeobecná úverová banka (VÚB)
Bankový účet (IBAN): SK24 0200 0000 0004 4914 9382
Kontaktujte nás.
Prosím vyplňte vaše meno a priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte správne telefónne číslo.
Uveďte dôvod vyžiadania cenovej ponuky.
Je potrebný súhlas so spracovaním osobných údajov

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o ochrane osobných údajov v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Nakoľko v súvislosti s vypĺňaním online Kontaktného formulára dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uvedené v tomto formulári slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR

PRÍJEMCOVIA SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Poskytovateľ IT servisu/údržby - len k nahliadnutiu
 • Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania elektronických údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Cca 20 dní - t.j. po dobu, ktorá je nevyhnutná, aby sme Vám odpovedali na Vašu správu.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),
 • právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,
 • právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 – právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona OOÚ,
 • právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa kontaktného formulára môžete kedykoľvek prostredníctvom zaslania emailovej správy na e-mailovú adresu [javascript protected email address].

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA A ZODPOVEDNEJ OSOBY

LITERA - ofsetová tlačiareň
Pekárska 40
972 51, Handlová

IČO: 33 978 069

Zodpovedná osoba: Jaroslav Šlechta

Telefón: +421 905 457 737
E-mail: [javascript protected email address]